Cad is dobhriathar agus a thábhacht sa saol laethúil?